İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü

İbrahim Bodur, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinden ve değişim öncülerinden biri. Bundan 60 yıl önce, Çanakkale’nin 900 nüfuslu Çan ilçesinde sanayinin tohumlarını atarak Anadolu’da kalkınmanın önünü açan bir vizyoner. Yerel değerleri küresel vizyonuyla harmanlayan cesur girişimci. Önce “insan” diyerek; toplumsal dokuyu zedelemeden, hayatları iyileştirmeyi her şeyden önde tutmuş bir hayırsever.

Türkiye’nin önde gelen girişimci ve hayırseverlerinden İbrahim Bodur’un anısını ve mirasını yaşatmak amacıyla, Kale Grubu tarafından hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü, girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu sene ilki düzenlenen ve geleneksel hale gelmesi hedeflenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile Kale Grubu, Türkiye’nin gelecek vadeden sosyal girişimcilerini ödüllendiriyor. Bu ödül ile Kale Grubu, yaratıcı bir fikir ve sürdürülebilir bir uygulamayla yola çıkmış, başarılı pilot projelerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü kapsamında birinci olan sosyal girişimci 30.000 TL’lik para ödülü ile desteklenerek projenin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

İbrahim Bodur kimdir?

1928 yılında, Çanakkale’nin Nevruz köyünde doğan İbrahim Bodur, Türkiye’nin sanayileşerek kalkınacağına ve kalkınmanın Anadolu’dan başlaması gerektiğine inanan bir girişimciydi. Henüz 27 yaşındayken önce “insan” diyerek, kimseyi toprağından koparmadan, sanayi mayasını Anadolu’da tutturarak Türkiye’nin ilk halka açık şirketi Çanakkale Seramik’in temellerini atan İbrahim Bodur, Anadolu’ya sanayinin götürülmesine öncülük etti. Zorluklara aldırış etmeden, Türkiye’nin dört bir yanına yatırım yaptı.

Hayatı boyunca, binlerce insanla beraber toprağı yoğurarak ürettiği zenginliği toplumla paylaştı. Üçüncü sektöre ve sivil toplumun dönüştürücü gücüne inandı. 65 yılı aşan meslek hayatı boyunca, pek çok sivil toplum örgütünün kuruluşunda kilit rol oynayan İbrahim Bodur, kendi kurduğu Kaleseramik Vakfı ile de eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda önemli yatırımlar yaptı.

Sanayinin belli büyük şehirler dışında milli kaynaklara ve iş gücüne yakın bölgelerde kurulmasına 1950’li yıllardan itibaren öncülük eden İbrahim Bodur, Türkiye sanayisine yaptığı yatırımlar ve yurtdışı işbirliklerine katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen üstün hizmet nişanlarının yanı sıra Çek Cumhuriyeti ve İtalyan Devlet Nişanları ile taltif edildi.

“Sizi siz yapan öz değerlerinize sahip çıkın; çünkü onlar sizi bir ağacın kökleri gibi ayakta tutacaktır” diyen İbrahim Bodur’un vefatının birinci yılında hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile Kale Grubu onun değerlerini ve mirasını yaşatmaya devam ediyor…

Katılım Koşulları

Önemli bir sosyal sorunu çözmek için yaratıcı bir fikir ve sürdürülebilir bir uygulamayla yola çıkmış, başarılı bir proje geliştirmiş ve büyüme potansiyeli gösteren tüm sosyal girişimciler İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü’ne başvurabilir.

Başvuru Ön Koşulları

Sosyal Amaç: Ödül başvurusunda bulunan projelerin ticari faydadan daha öncelikli olarak sosyal fayda gözettiğine yönelik geçmiş faaliyetlerin ve gelecek planlarının açık ve şeffaf bir biçimde paylaşılması bekleniyor. Bu amaçla ödül değerlendirme ekibi adaylardan çeşitli ek bilgi ve belgeler talep edebilir.

Başarılı Pilot Uygulama: Henüz hayata geçmemiş ve planlama aşamasındaki proje fikirleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Fikir aşamasını geçmiş ve en az 1 yıldır uygulanmakta olan projeler ödül başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

null

Başvuru Formu

Başvuru formunu doldurmak için tıklayın.

Değerlendirme Kriterleri

Özgünlük: Sosyal değişimin yeni fikir ve yaklaşımlarla mümkün olduğu gerçeğinden hareketle projelerin Türkiye için yenilikçi fikirler, yaklaşımlar ve iş yapış biçimleri içermesi büyük önem taşıyor.

İş Modeli: Projelerin sürdürülebilirlik, büyüme ve etki ihtiyaçlarını karşılayabilecek iş modelleri geliştirmiş olmaları tercih sebebi olacaktır. Bu doğrultuda, adayların faaliyetlerine ilişkin mevcut ve gelecek finansman planları değerlendirmeye alınacaktır.

Sosyal Etki: Sosyal etki kriteri hem bugüne dek yapılmış çalışmaları hem de gelecek faaliyetlerin değerlendirme kapsamına alınmasını sağlayacaktır. Günümüze dek yapılmış çalışmaların etkilerinin somut örnekler ve veriler üzerinden anlatılabiliyor olması, gelecek çalışmaların ise sosyal etki yaratma potansiyelinin yüksek olması özellikleri başvuruları kuvvetlendirecek özellikler arasındadır.

Yeterlilik ve Güvenilirlik: Ödül başvurusunda bulunan adayların/ekip üyelerinin yeterlilikleri ve güvenilirlikleri ayrıca değerlendirmeye tabidir. Adayların kişisel ve ticari faydadan daha öncelikli olarak toplumsal faydayı gözetmeleri; çalışma ve söylemlerinde ayrımcılık veya şiddet içeren yaklaşımlar benimsememeleri gerekiyor.

Takvim

5 Eylül – 13 Ekim: Başvuru Süreci

13 Ekim – 6 Kasım: Ön Değerlendirme Süreci

20 Kasım – 1 Aralık: Seçici Kurul Değerlendirme Süreci

13 Aralık: Ödül Töreni

Başvuru Formu

""
1
BÖLÜM 1: KİŞİSEL BİLGİLER
Ad Soyad
Kurum
Telefon
BÖLÜM 2: ÇIKIŞ NOKTASI
Aşağıdaki sorular sizi birey olarak daha yakından tanımak istememizin yanı sıra sosyal değişim anlayışınızı ve bu anlayışı nasıl hayata geçirmeyi planladığınızı anlamamıza yardımcı olacaktır. İstenilen tüm bilgileri sağladığınız sürece sorulara tek tek veya bölüm şeklinde cevap verebilirsiniz.
SOSYAL SORUN
1. Çözmeyi hedeflediğiniz mevcut sosyal sorun nedir? Mevcut sorun, bireyleri ve toplumları nasıl etkiliyor?
2. Söz konusu sosyal sorunun en belirgin göstergeleri nelerdir?
3. Söz konusu sosyal sorunu oluşturan nedenler nelerdir?
4. Söz konusu sosyal sorunu çözmeye yönelik mevcut çalışmalar kapsamında neler yapılıyor? Siz hangi çalışmalarınız sayesinde mevcut kurumların/kişilerin eksik kaldığı noktaları ele aldığınızı düşünüyorsunuz?
Yanıtlarınızmore details
0 /
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
1. Söz konusu sosyal sorunu çözmeye yönelik fikriniz/anlayışınız/yaklaşımınız nedir?
2. Çalıştığınız alanda günümüze kadar kullanılan çözüm yolları nelerdir? Sizin mevcut çözümlerde eksik olduğunu düşündüğünüz noktalar nelerdir?
3. Fikrinizin sosyal sorunu çözmek üzere nasıl bir sistematik etkisi olabilir? Uzun vadede ulusal veya yerel düzeyde bir değişim bekliyor musunuz? Eğer bekliyorsanız, bunu nasıl gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?
4. Fikriniz başka yerlerde de uygulanabilir mi?
Yanıtlarınızmore details
0 /
STRATEJİ
1. Fikrinizi geliştirmek için oluşturduğunuz stratejinin temel yapı taşları nelerdir? Çalışmalarınıza başlarken belirlediğiniz öncelikler ve bu öncelikleri stratejinize hangi yollarla entegre ettiğinizi açıklar mısınız?
2. Kısa, orta ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?
3. Bugüne kadar yarattığınız etkiyi ölçtünüz mü? Eğer ölçtüyseniz yaratılan etkinin boyutu nedir? Çalışmalarınız sonucunda elde ettiğiniz değişim nedir?
4. Etkinizi genişletmeye yönelik stratejiniz var mı? Varsa nedir? Bunu başarmak için hangi paydaşlarla çalışılması gerektiğini öngörüyorsunuz?
5. Mevcut sorunu deneyimleyen kişileri güçlendirmek adına çalışmalar yapıyor musunuz? Şu anda çalışmalarınıza son vermeniz gerekirse şimdiye kadar beraber çalıştığınız faydalanıcı grubun nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz?
6. Hangi sonuçları elde ederseniz kendinizi başarılı göreceksiniz? Başarınızı nasıl ölçmeyi planlıyorsunuz?
Yanıtlarınızmore details
0 /
BİREY/EKİP
1. Sizi bu alanda çalışmak üzere motive eden faktör nedir?
2. Hayatınızdaki hangi gelişmeler bulunduğunuz noktaya gelmenizi sağladı?
3. Sizin ve çalışmalarınızın üzerinde en çok etkisi olan kişiler kimlerdir? Lütfen açıklayın.
Yanıtlarınızmore details
0 /
MALİ VE KURUMSAL KONULAR
1. Şu ana kadarki çalışmalarınızda hangi mali kaynaklardan faydalandınız? Gelecek planlarınıza yönelik nasıl kaynak sağlamayı planlıyorsunuz? Sürdürülebilir bir iş modeliniz var mı?
2. Çalışmalarınız için geçen yıl(lar)da ayırdığınız kaynak miktarı ve gelecek yıl sürdürmek için öngördüğünüz miktar nedir?
3. Eğer kuruluşunuz varsa, lütfen kuruluşunuz hakkında detaylı bilgi paylaşınız. Kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Profesyonel ve gönüllü kaç çalışanınız var? Temel program ve projeleriniz neler?
Yanıtlarınızmore details
0 /
BÖLÜM 3: ÇALIŞMA ALANI
Çalıştığınız alanı ve çalışmalarınızın diğer mevcut çalışmalardan farkını daha iyi anlayabilmemiz için sizden aşağıdaki tabloyu doldurmanızı rica ediyoruz. Gerekli gördüğünüz halde kategorilere eklemeler veya çıkarmalar yapabilirsiniz. Sizi bu alanda çalışan mevcut kuruluşlardan ayıran özelliklerinizi paylaşınız (örn: misyon ve hedefleriniz, stratejiniz, faaliyetleriniz, hedef gruplarınız vb. açısından)
Benzer Kuruluş/Çalışma #1 (Lütfen isim verin)
0 /
Benzer Kuruluş/Çalışma #2 (Lütfen isim verin)
0 /
Benzer Kuruluş/Çalışma #3 (Lütfen isim verin)
0 /
Diğer (Eklemek istedikleriniz)more details
0 /
BÖLÜM 4: REFERANSLAR
Lütfen çalışmalarınız hakkında görüş ve bilgi alabileceğimiz, çalışmalarınız hakkında yeterli bilgiye sahip 3 kişinin iletişim bilgilerini paylaşınız (örn: İsim, kurum, e-posta ve telefon numaraları). Bu kişilerden birinin çalışmalarınızın doğrudan faydalanıcısı/paydaşı olması tercih sebebidir.
Yanıtlarınızmore details
0 /
BÖLÜM 5: DİĞER KONULAR
Tüm diğer görüş, soru veya önerilerinizi bizimle paylaşabilirsinizmore details
0 /
Previous
Next

*Bu formu doldurmanız adaylığınızı ortaya koymakta, ancak seçilmenizi veya herhangi bir destekten faydalanmanızı garanti altına almamaktadır.

Bizimle iletişime geçin!

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü, başvuru süreci, değerlendirme kriterleri ve değerlendirme süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşabilirsiniz.