Skip to main content

Erken Aşama Kategorisi Kazananı

Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi

Detaylı Bilgi

İleri Aşama Kategorisi Kazananı

Toyi

Detaylı Bilgi

İş Birliği Kategorisi Kazananı

Kodluyoruz

Detaylı Bilgi

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü Ön Değerlendirme Sürecini Geçen Adaylar

Ön Değerlendirme Sürecini Geçen Erken Aşama Adayları

Ön Değerlendirme Sürecini Geçen İleri Aşama Adayları

Ön Değerlendirme Sürecini Geçen İş Birliği Adayları

Seçici Kurul

Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü | Dışişleri Bakanlığı AB İlişkileri Genel Müdürlüğü

Bülent Özcan

Bülent ÖZCAN, 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsünde AB Ekonomisi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government kapsamında düzenlenen Liderlik Programına kabul edilmiştir. 2001 yılında görev yapmaya başladığı Avrupa Birliği Bakanlığı’nda uzman yardımcısı, uzman ve koordinatör olarak görev yapmıştır. Avrupa Birliği Bakanlığında 2010 yılının Eylül ayından itibaren Proje Uygulama Başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye’ye sağlanan Katılım Öncesi AB Mali Yardım kapsamında Türkiye’de sivil toplumun kapasite gelişimi, Türkiye ve AB arasında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi, başta valilikler olmak üzere yerel yönetimlerin AB sürecinde kapasitesinin artırılması ve kamu, üniversite, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında AB uzmanlığının desteklenmesi konularında yürütülen projelerin yönetiminden sorumludur. “Türkiye’ye Sağlanan Katılım Öncesi Avrupa Birliği Mali Yardımı”, “Avrupa Birliği Hibe Programları ve STK’lara Sağlanan Destekler” ve “Proje Hazırlama ve Uygulama” konulu kitapları bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyesi | Ashoka Türkiye

Didem Altop

Ashoka'nın kurucu yönetim kurulunda yer alan ve o tarihten bu yana devam eden Didem Altop, Türkiye'nin önde gelen holding şirketleriyle sosyal sorumluluk stratejileri ve önde gelen stk'larla kapasite geliştirme üzerine çalışıyor.

Kariyerini sivil topluma yönlendirmeden önce Didem Altop, Lockheed Martin Mission Systems, Shared Medical Services (SMS), MCI Communications and Electronic Data Systems (EDS) şirketlerinde çalıştı. Carnegie Melon Üniversitesi'nde Endüstri Yönetimi alanında girişimcilik ve stratejik planlamaya odaklanarak doktorasını tamamlamadan önce, Dünya Bankası'nda ticaret reformu ve özelleştirme üzerine Cezayir, Fas ve Türkiye'de çalıştı.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırımcı, Dorman Capital

Ebru Dorman

Ebru Dorman, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans eğitiminden sonra, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği yüksek lisansı ve Harvard Business School’da işletme yüksek lisansı eğitimleri almıştır. McKinsey, Morgan Stanley, Orange, France Telecom ve Acıbadem Sağlık Grubu’nda görev yapan Dorman, MV Holding’te CEO ve Yönetim Kurulu üyesi, StartersHub Yönetim Kurulu başkanıdır. Aynı zamanda KVK, Cardtek, The LifeCo’da YK üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Dorman, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Endeavor Derneği ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği derneklerinde de YK üyesidir.
Kurucu, TABİT

Tülin Akın

Tülin Akın, 2004 yılında öğrenciyken kurduğu tarimsalpazarlama.com ile Türkiye’nin tarım alanındaki ilk iletişim, e-öğrenme ağı ve E- Ticaret medyasını hayata geçirdi. Çiftçi Kulübü’nü kuran Akın, özel uygulamalarla 1 milyon 400 bin çiftçiye ve ailesine bilgi ve hizmet ulaştırarak tarımda erken uyarı bilgilendirmelerini başlattı. Kırsal alanda su bilincini geliştirmek ve traktör kazalarını önlemek amacıyla da çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. BM tarafından 2014 yılında Nobel Ödülü’ne aday gösterilen Akın, Ashoka Fellow’ları arasında yer alıyor.
Kurucu | Mikado Consulting & Gelecek Daha Net Ashoka Fellow

Serra Titiz

Serra Titiz, bir sosyal girişimci olarak, 2003 senesinden beri sürdürülebilir kalkınma alanında çalışmaktadır. Türkiye'de farklı sivil toplum örgütlerinde gençler, kadınlar ve mesleki gruplarla birlikte çalışmış, sivil toplumda sahada ve yönetim seviyesinde oluşturduğu uzmanlıklarını şirketlerin toplumsal yatırım ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bütünleştirmiş, model olan ve sosyal etkisi yüksek projelere imza atmıştır.

Serra Titiz, 2007 yılında kar amacı gütmeyen Mikado Danışmanlık şirketini kurmuştur. Mikado, sürdürülebilir kalkınma için modeller geliştiren bir sosyal girişimdir. Mikado, sorumlu bir özel sektörün oluşumuna, sürdürülebilir ve şeffaf bir sivil toplumun gelişimine ve sosyal inovasyon ile toplumsal değişime katkı sağlayan çalışmalar yürütüyor. Şirketin ana misyonu sürdürülebilir yapılar kurarak ve şirket-STK-eğitim kurumu-kamu işbirlikleriyle sinerji yaratarak sosyal etkiyi maksimize etmektir.

Uygar Özesmi

Kurucu, Good4Trust

Sivil toplum aktivisti ve Ashoka Senior Fellow olan Uygar Özesmi, ekolojik ve sosyal adalet için türetim ekonomisi oluşturmak üzere Good4Trust.org’u kurdu. Aynı zamanda Türetim Ekonomisi Derneği’nin başkanlığını yürütüyor.
Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri bölümünde misafir öğretim üyesi ve ENİVA Vakfı’nın Başkan Yardımcısı olan Özesmi, 1989-1990 yılları arasında Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahveci’nin danışmanlığını yaptı. Fulbright Burslusu olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Ohio State Üniversitesi’nde yüksek lisans, daha sonra MacArthur Burslusu olarak Minnesota Üniversitesi’nde doktora yaptı. Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisl BirdLife’ın Türkiye temsilcisi olan Doğa Derneği’nin Kurucu Başkanlığını yaptı. New York’ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda Çevre Uzmanı (2004–2006), TEMA Vakfı Genel Müdürü (2006-2008), Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü (2008-2012) görevlerini yürüttü. 2012 yılında Türkiye’de Change.org’u kurdu ve 2017 yılına kadar Doğu Avrupa ve Batı Asya Direktörü olarak çalıştı.

Başkan ve CEO, Kale Grubu

Zeynep Bodur Okyay

Lisans ve lisans üstü eğitimlerini tamamladıktan sonra Kale Grubu’nun çeşitli bölümlerinde görev alan Zeynep Bodur Okyay, 2007 yılından bu yana Kale Grubu Başkanı ve CEO'su olarak görevini sürdürüyor.
Zeynep Bodur Okyay pek çok sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf ve odanın yönetim kurullarında faal olarak çalışıyor. İSO Meclis Başkanlığı, İKV Başkan Vekilliği, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK AB İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve DEİK İspanya İş Konseyi Başkanlığı, TÜSİAD Üyeliği, TOBB Seramik ve Refrakter Meclisi Başkanlığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı aktif olarak üstlendiği görevlerden bazılarıdır.
Ülke Direktörü | Ashoka Türkiye

Zeynep Meydanoğlu

Zeynep on yılı aşkın süredir Türkiye'de sivil toplum ve filantropinin gelişmesine yönelik kapasite geliştirme, altyapı oluşturma ve yenilikçi modeller hayata geçirme alanlarında çalışıyor.
Ashoka’ya katılmadan önce TÜSEV’de Program Direktörlüğü görevi yürüten Zeynep’in Türkiye'de sivil topluma ilişkin kapsamlı araştırma çalışmaları, daha elverişli bir yasal ve malı altyapı için savunuculuk faaliyetleri, bağışçı vakıfları (community foundations), sosyal girişim ve sosyal finans gibi yenilikçi yaklaşımlarla ilgili tecrübesi, pek çok yayın ve makalesi bulunuyor.
Skip to content