Skip to main content

Kimler Başvurabilir?

Herhangi bir konu sınırlaması olmaksızın; sosyal ve çevresel etkisi olan sosyal girişimler ve etki odaklı girişimler başvurabilir. Başvurular Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik olmak üzere dört kategori altında yapılabilir.

Başvuru Koşulları

Erken Aşama Kategorisi

Pilot uygulaması olan, yarattığı sosyal/çevresel etkisi yaygınlaşma potansiyeli bulunan, girişimi en fazla 2 senedir aktif olan adayların başvuruları bu kategoride değerlendirilecektir.

Ödül: 250.000 TL’dir. Para ödülüne ek olarak; kazanan girişim, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteğini alma hakkı kazanacaktır.

Mevcut Sosyal ve Çevresel Etki

Girişimin ürün ve servisinin pilot uygulaması bulunmaktadır ve hedef kitlesinden olumlu geri dönüş almıştır. Aday girişim, pilot uygulamanın yarattığı sosyal ve çevresel etkilerine ilişkin somut ve ölçülebilir örnekler sunabilir.

Etki Potansiyeli

Girişimin sunduğu model ve pilot uygulamanın çıktıları ölçeklenebilir bir etki potansiyeli vaat etmektedir. Girişim etkisine dair metrikler belirlemiş ve verilerini tutmaya başlamıştır.

Değer Önerisi

Girişimin hedef kitlesi netleşmiştir. Bu hedef kitleye sunduğu veya sunmayı vaat ettiği ürün ve hizmetlerde kendisini benzer alanda çalışan girişimlerden ayıran, yenilik kattığı ve onu diğerlerinden daha etkili yapan özellikleri bellidir ve başvuruda detaylandırılabilir.

Finansal Sürdürülebilirlik

Girişim 2 yıldan kısa süredir faaliyetlerini sürdürmektedir. Mevcut ve potansiyel gelir getirici aktiviteler başvuru formunda belirtilir. Sadece hibeler ve bağışlara bağlı kalmadan işleyen sürdürülebilir ve net bir iş modeli bulunmaktadır.

Ekibin Yeterlilik ve Güvenilirliği

Ekip üyeleri, başvurulan girişimin ilerlemesi için gerek duyulan yetkinlik ve deneyime sahiptir. Adaylar, ödülün değerleri ile çelişecek herhangi bir gruba bağlı değillerdir ve çalışma ve söylemlerinde ayrımcılık veya şiddet içeren yaklaşımlar benimsemezler.

İş Birliği Kategorisi

Girişimin; sosyal veya çevresel faydayı çoğaltmak amacıyla kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu veya başka bir sosyal girişim/etki odaklı girişim ile iş birliği yaparak geliştirdiği (tamamlanmış/tamamlanma sürecinde olan) iş birliği projelerine ilişkin başvurular kabul edilmektedir.

Ödül: 250.000 TL’dir.  Para ödülüne ek olarak; kazanan girişim, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteğini alma hakkı kazanacaktır.

Mevcut Sosyal ve Çevresel Etki

İş birliğini gerçekleştiren kurumların her ikisi de başvurulan proje kapsamında sosyal faydayı önceliklendirir. Kurumların geçmişte gerçekleştirdiği etki odaklı çalışmalar vardır ve istenirse gerçekleştirilen etkiyi belgeleyebilirler.

Etki Potansiyeli

Partnerler arasında kurulan iş birliği planı nettir. Türkiye’de bir örnek teşkil etme özelliğine sahiptir. İş birliği sayesinde iki tarafın tek başına ulaşamayacağı bir sosyal etki yaratılmaktadır. Projenin ölçeklendirilebilir bir etki modeli bulunmaktadır.

Ekibin Yeterlilik ve Güvenilirliği

Projenin tüm ekip üyeleri, iş birliğini sağlamak için gerek duyulan yetkinlik ve deneyime sahiptir. Adaylar, ödülün değerleri ile çelişecek herhangi bir gruba bağlı değillerdir ve çalışma ve söylemlerinde ayrımcılık veya şiddet içeren yaklaşımlar benimsemezler.

Partner Kurumların Katkısı

Proje, partnerlerin stratejik planlama aşamasından uygulamaya dek ortak hareket etmesi sonucunda gelişmiştir. İş birliğinin, kurumun ihtiyaçlarına uygun hizmet satın almanın ötesinde gelişmiş olması beklenmektedir.

Projenin Sürdürülebilirliği

İş birliğinin bütçesi, gelir ve gider kalemleri bellidir. Talep edildiği takdirde konuya ilişkin veriler sağlanabilir. Projenin etkisinin genişletilmesi amacıyla tekrarlanma potansiyeli üzerine düşünülmüş, finansal sürdürülebilirliği için ön çalışma yapılmıştır.

İleri Aşama Kategorisi

Faaliyet gösterdiği alanda sosyal/çevresel sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi sunan, 2023 yılının başından itibaren 500.000 TL ve üzeri gelir elde etmiş veya minimum 2 senedir resmi olarak faaliyet gösteren girişimlerin başvuruları bu kategoride değerlendirilecektir.

Ödül: 250.000 TL’dir.  Para ödülüne ek olarak; kazanan girişim, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteğini alma hakkı kazanacaktır.

Mevcut Sosyal ve Çevresel Etki

Girişimin kapsamlı bir uygulaması bulunmaktadır ve etkisini yaymaya ve artırmaya devam etmektedir. Girişim, uzun vadeli etkilerini kanıtlayacak verilere sahiptir.

Değer Önerisi

Girişimin hedef kitlesi ve ürün/hizmet uyumu oluşmuştur. Bu hedef kitleye sunduğu ürün ve hizmetlerde kendisini rakiplerinden ayıran, yenilik kattığı ve onu diğerlerinden daha etkili yapan özellikleri bellidir ve başvuruda detaylandırılabilir.

Finansal Sürdürülebilirlik

Sosyal girişim iki yıldan uzun süredir aktiftir; önümüzdeki yıl için ise bütçesi hazırdır. Sadece hibeler ve bağışlara bağlı kalmadan işleyen sürdürülebilir bir iş modeli bulunmaktadır. En az 1 adet gelir getirici faaliyetini başarıyla yürütmektedir. 2022’nin başından itibaren 500.000 TL ve üzeri geliri olan girişimler bu kategoride değerlendirilecektir.

Ekibin Yeterlilik ve Güvenilirliği

Ekip üyeleri, başvurulan girişimin ilerlemesi için gerek duyulan yetkinlik ve deneyime sahiptir. Adaylar, ödülün değerleri ile çelişecek herhangi bir gruba bağlı değillerdir ve çalışma ve söylemlerinde ayrımcılık veya şiddet içeren yaklaşımlar benimsemezler.

Etki Potansiyeli

Girişimin sunduğu model ve pilot uygulamanın çıktıları ölçeklenebilir bir etki potansiyeli vaat etmektedir. Girişimin etki ölçümüne dair faaliyetleri ve verileri bulunmaktadır.

Gençlik Kategorisi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çözümler yaratmak üzere harekete geçmiş, tüm kurucuları 18-25 yaş arasında yer alan, henüz şirket kurmamış ve satış yapmamış, fikir aşamasında olan genç girişimci adaylarının başvurusuna açıktır.

Ödül: 50.000 TL’dir. Kategori kazananı olan ekip tohum destek ödülüne ek olarak, Social Impact Award Türkiye ‘24 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği alma hakkını kazanacaktır.

Problem Tespiti

Girişim, odaklandığı problemi masa başı ve saha araştırması yaparak tespit etmiştir. Bu probleme dair mevcut çözümlerden haberdardır.

Etki Potansiyeli

Ekip üyeleri dünyaya iyi bakma motivasyonu ile hareket etmektedir. Çevresel veya toplumsal etkilerini büyütmek için bir iş ve etki modeli kurgulamaktadırlar.

Yenilik Seviyesi

Aday ekip, odaklandığı problemi çözmeye yönelik olarak var olanların ötesinde yenilikçi yaklaşımlar ve yöntemler kullanmayı hedeflemekte veya kullanmaktadır.

Finansal Sürdürülebilirlik

Fikirlerini finansal olarak sürdürülebilir kılmanın yollarını bulmuş ya da çeşitli gelir modelleri opsiyonları oluşturmuştur.

Ekibin Yeterlilik ve Güvenilirliği

Başvuru yapan adaylar; ekip çalışmasına yatkınlık, liderlik, problem çözme yeteneği ve yaratıcılık gibi sosyal girişimcilikle yakından ilintili yetkinliklere sahiptir. Adaylar, ödülün değerleri ile çelişecek herhangi bir gruba bağlı değillerdir ve çalışma ve söylemlerinde ayrımcılık veya şiddet içeren yaklaşımlar benimsemezler.

Metodoloji

Websitesi üzerinden başvuru formunu tamamlayan tüm adayların başvuruları Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul ekiplerinden oluşan bir ön değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

01

Ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar Seçici Kurul’un karşısına çıkmaktadır. Kurul, Dünya ve Türkiye’nin sosyal girişimcilik alanındaki önemli öznelerinden ve sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşur. Katılımın zorunlu olduğu online veya fiziksel olarak yapılacak buluşma için adaylardan öncesinde belirli dokümanlar talep edilebilmektedir.

02

Kazanan adaylar, 31 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanmaktadır.

03

Takvim

Başvuru Dönemi

1 Şubat – 17 Mart 2024

Ön Değerlendirme

18 Mart – 1 Nisan 2024

Seçici Kurul Değerlendirme

1 Nisan – 3 Mayıs 2024

Etkinlik & Ödül Töreni

4 Haziran 2024

Sıkça Sorulan Sorular

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri hangi amaçla verilir?

Kale Grubu’nun 2016 yılında vefat eden Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. (h.c.) İbrahim Bodur’un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, Türkiye’nin sosyal ve çevresel etki yaratma niyeti ile yola çıkmış girişimcilerini ödüllendirmeyi, ödüle ek olarak topluluğuna sunduğu destekler ile girişimlerin etkilerini artırmalarını amaçlamaktadır.

Benim de bir fikrim var… Acaba ben de başvurabilir miyim?

Eğer önemli bir sosyal ve çevresel sorunu çözmek için yaratıcı bir fikir ve sürdürülebilir bir uygulamayla yola çıkmış, başarılı bir proje geliştirmiş ve büyüme potansiyeli gösteren girişimciyseniz Erken veya İleri Aşama Kategorilerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Fakat henüz fikrinizi uygulamaya geçirmediyseniz ya da girişimcilik yolculuğunuzun başındaysanız ve ekip olarak 18-25 yaşları arasında yer alıyorsanız, başvurunuzu Gençlik Kategorisinden yapabilirsiniz.

Kale Grubu çalışanları İİbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri'ne başvurabilir mi?

Şeffaflık, adalet ve eşitlik prensiplerimiz gereği Kale Grubu çalışanları tarafından yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Birden fazla kategoriye başvurmak mümkün mü?

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları, adayların kendi seçtikleri kategoriler kapsamında değerlendirilecektir. Adaylar, belirlenen kriterlere uygun buldukları kategoride başvuruda bulunabilir. Ancak, birden fazla kategoride başvuruda bulunmak mümkün değildir.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri başvurularında yaş sınırı var mı?

Erken, İleri ve İş Birliği kategorilerinde her yaştan girişimcinin başvurusu kabul edilmektedir.  Yalnızca Gençlik Kategorisi adaylarında tüm ekibini 18-25 yaş aralığında olan girişimler değerlendirmeye alınacaktır.

Gençlik kategorisine tek başıma başvuru yapabilir miyim?

Evet, yapabilirsiniz. Ancak girişimcilik yolculuğu zorlu bir yolculuktur. Bu deneyimi bir ekiple paylaşmanın projenin devamlılığına pozitif katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle tek başınıza başvuru yapmanızı önermiyoruz.

Değerlendirme süreci nasıl işliyor?

Ön değerlendirme sürecinde, başvuru süresi içerisinde web sitesi üzerinden başvuru formunu tamamlayan tüm adayların başvuruları Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul ekipleri tarafından değerlendirilmektedir. Başvuru formu olumlu değerlendirilen adaylar için referans kontrolleri yapılmaktadır. Referans kontrolleri başvuru formunda belirtilen referanslar dahil olmak üzere bağımsız referansları da kapsamaktadır. Ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar kısa listeye alınarak Seçici Kurul Üyelerinin değerlendirmesine sunulmaktadır. Seçici Kurul Üyeleri ile adayların online veya fiziksel bir araya geldiği değerlendirme toplantısının ardından kazanan adaylar ile kısa sürede iletişime geçilmektedir.

Başvuru yalnızca web sitesi üzerinden mi yapılıyor?

Evet. Başvuru yapmak için web sitemizdeki formu doldurmanız yeterli. Formunuz elimize ulaştığında otomatik yanıtlama sistemimiz sürece dahil olduğunuz ile ilgili konfirmasyon verecektir.

Seçici Kurul Üyeleri kimlerden oluşuyor?

Kurul, Dünya ve Türkiye’nin sosyal girişimcilik alanındaki önemli öznelerinden ve sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşur.

Ödül miktarı nedir?

Ödül miktarı Erken, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorisi için 250.000’er TL, Gençlik Kategorisi için ise 50.000 TL’dir. Ödüle ek olarak; Erken, İleri ve İş Birliği Kategorilerinin kazananları Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği, Gençlik Kategorisi kazananı ekip ise Social Impact Award Türkiye ‘24 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği alma hakkını kazanacaktır.

Fikrimizin pilotunu gerçekleştirdik, ancak hala bir tüzel kişilik (şirket, dernek, vs.) kurmadık. Yine de başvurabilir miyim?

Evet. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü değerlendirme sürecinde tüzel kişiliğin varlığından ziyade girişimin bulunduğu nokta, gelişim yolculuğu, iş ve etki modeli ve ekip yapısına öncelik verilecektir. Eğer ekibiniz 18-25 yaş arasındaysa ve projeniz pilot sürecine ulaşmadıysa Gençlik Kategorisinde başvuru yapmayı düşünebilirsiniz.

Skip to content