Skip to main content

2020 Erken Aşama Kategorisi Kazananı

Joon


Joon, geçim kaynağı sınırlı üreticilere tasarım ve satış desteği veren bir sosyal girişimdir. Joon’un temel amacı geçim kaynaklarına erişimi kısıtlı ya da düzensiz olan dezavantajlı grup mensubu üretici bireylerin temel eksiği olan doğru pazarlara erişim ve doğru ürünü üretme noktasında ihtiyacı olan tasarım ve satış desteğini sağlamaktadır. Bu sayede ürettikleri ile uygun hedef kitleye erişebilen üretici bireylerin geçim kaynağına erişimleri artmakta, sunulan tasarım desteği ile hem üretim kapasiteleri hem de yaratıcı becerileri gelişmektedir. Joon, aktif olarak 180’e yakın faydalanıcıya doğrudan hizmet götürmekte, sağladığı tasarım desteği ile yaşamın içinden ürünler üretirken, üretici bireylerin ekonomik bağımsızlığı ve bireylerin toplumsal görünürlükleri artmaktadır.

Skip to content