Skip to main content

2018 İleri Aşama Kategorisi Kazananı

E-Bursum


Türkiye’de eğitim gören 25 milyon öğrencinin yüzde 60’ı eğitimine devam edebilmek için sürekli maddi destek arayışında bulunuyor. Bununla birlikte, birçok burs veren kişi ve kurum olmasına rağmen burs miktarları çoğu zaman yetersiz kalıyor ve burs başvuru süreçleri meşakkatli süreçler olarak görülüyor. Eğitimde fırsat eşitsizliğini asgari düzeye indirmek amacıyla kurulan E-Bursum, Türkiye’deki burs sistemini dijital sisteme taşıyarak hem öğrencilerin eğitimleri için gerekli olan finansal kaynağa erişmelerini kolaylaştırmayı hem de burs veren destekçilerin daha sistematik ve demokratik bir burs sürecine sahip olmalarını sağlıyor. E-devlet entegrasyonuyla ve online sistem üzerinde algoritmalarla çalışan seçim sürecinde burs veren kişi ve kurumlar öğrencilerle eşleşerek eğitim sürelerinde maddi destek sağlayabiliyor. 3 yıl önce kurulan E-Bursum, aynı zamanda bursiyerlere online sistem üzerinden finansal okuryazarlık ve mentorluk hizmeti de veriyor. E-Bursum, gelecek dönemde 6 milyon öğrenciye ulaşmayı ve akabinde yurt dışında modelin uygulanmasını hedefliyor.

Skip to content