Skip to main content

2018 İş Birliği Kategorisi Kazananı

Türkiye’nin Kadın Balıkçıları


Balıkçılık, erkeklerin yaptığı bir meslek olarak algılanıyor. Öte yandan, sektöre hâkim olan aile işletmelerinde kadınlar da en az erkekler kadar emek veriyor. Balıkçılık sektöründe resmi kayıtlarda ve çalışma yaşamına katılımda cinsiyet açısından erkeklerin lehine bir durum söz konusu olduğu için kadın balıkçıların emeği görünmez hale geliyor ve kadın balıkçılar ilgili meslek kuruluşlarında yer alamıyor. Bu nedenle de, kadın balıkçıları sosyal ve ekonomik olarak güçlendirecek bir yapı bulunmuyor. Bu toplumsal sorundan yola çıkan Türkiye’nin Kadın Balıkçıları, tüm üyeleri erkek olan Sür-Koop ile kadın balıkçıların görünürlüğü ve mesleki hakları üzerine birlikte çalışıyor. Ortaya koyulan iş birliği ile 30 bin ortaklı Sür-Koop’un çatısı altında Türkiye’de ilk defa Kadın Balıkçı Komisyonu kurularak kadın balıkçıların örgütlenmesi ve birlikte hareket edebilmesine fırsat sağlandı. Kadın Balıkçı Komisyonu savunuculuk faaliyetleri ile sistemi değiştirmeye ve kadın balıkçıların politikalarda görünür olmaları yönünde çaba gösteriyor. Aynı zamanda, genç kadın balıkçıların ve çocukların liderlik yetkinlikleri geliştirmeleri için yoğunlaştırılmış eğitimler veriyor. İş birliğinin gelecek hedefleri arasında balıkçılık sektörünün kadınların ve erkeklerin eşit olarak yer aldığı ve eşit haklara sahip olduğu tam içermeci bir sektör haline gelmesi yer alıyor.

Skip to content